Zobacz zdjęcia Uli Ocieplonych

CENNIK ELEMENTÓW ULI OCIEPLONYCH


 Ul Wielkopolski
i Ostrowskiej

Cena (zł)
 Daszek kryty
 50
 Daszek niekryty
 35
 Korpus43
 Pół korpus
 33
 Dennica drewniana ocieplona
 38
 Dennica siatkowa
48
 Dennica wysoka siatkowa z poławiaczem
85
 Dennica wysoka siatkowa bez poławiacza70
 Dennica wysoka
52
 Powałka 20
 Powałka do przewozu uli (siatkowa)
20
 Poławiacz dennicowy
 80
 Poławiacz międzykorpusowy
80
 Zatwór 7
 Mata słomiana
 12
 Stojak po ul
10
 Podkarmiaczka powałkowa
20
  Ul Wielkopolski 12
Ramkowy
 Cena (zł)
 Daszek kryty                                                          
55
 Daszek niekryty40
 Korpus43
 Pół korpus33
 Dennica drewniana ocieplona38
 Dennica siatkowa50
 Dennica wysoka siatkowa z poławiaczem85
 Dennica wysoka siatkowa bez poławiacza70
 Dennica wysoka52
 Powałka22
 Powałka do przewozu uli (siatkowa)22
 Poławiacz dennicowy85
 Poławiacz międzykorpusowy85
 Zatwór7
 Mata słomiana15
 Stojak po ul12
 Podkarmiaczka powałkowa20  Ul Dadant

 Cena (zł)
 Daszek kryty                                                                                  55                       
 Daszek niekryty40
 Korpus58
 Pół korpus38
 Dennica drewniana ocieplona38
 Dennica siatkowa50
 Dennica wysoka siatkowa z poławiaczem85
 Dennica wysoka siatkowa bez poławiacza70
 Dennica wysoka52
 Powałka22
 Powałka do przewozu uli (siatkowa)22
 Poławiacz dennicowy
85
 Poławiacz międzykorpusowy
85
 Zatwór7
 Mata słomiana15
 Stojak po ul
12
 Podkarmiaczka powałkowa20


CENNIK ULI OCIEPLONYCH


 Ul Wielkopolski 10
Ramkowy (skład ula):
 Ul Wielkopolski 10
Ramkowy (skład ula):
 daszek kryty blachą alucynkową
 daszek kryty blachą alucynkową
 3 korpusy
 2 korpusy
 dennica drewniana ocieplona
 1 półkorpus
  dennica drewniana ocieplona
 

CENA:  217 zł

 

CENA:  207 zł

 Ul Ostrowskiej
(skład ula):
 Ul Dadant
(skład ula):
daszek kryty blachą alucynkową
 daszek kryty blachą alucynkową
3 korpusy 1 korpus
 dennica drewniana ocieplona 2 półkorpusy
 dennica drewniana ocieplona
 

CENA:  217 zł

 

CENA:  227 zł 
 Ul Wielkopolski 12
Ramkowy (skład ula):
 daszek kryty blachą alucynkową
 2 korpusy
 1 półkorpus
 dennica drewniana ocieplona
 

CENA:  212 złW przypadku zamówienia powyższych zestawów z daszkiem niekrytym cena ich będzie niższa o 15 zł.

ZAPEWNIAM POMOC W TRANSPORCIE NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

TEL - 508 394 121 zawsze 134410001 do godz. 15